menu

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Pasymiu kadencji 2018 – 2023

2018-11-23 12:00:00 (ost. akt: 2018-11-28 08:29:30)

Ślubowanie Burmistrza Pana Cezarego Łachamńskiego i radnych nowej kadencji oraz wybór prezydium rady były głównymi punktami pierwszej sesji Rady Miejskiej w Pasymiu kadencji 2018 - 2023. Przewodniczącym rady wybrany został jednomyślnie Pan Andrzej Kozikowski, natomiast wiceprzewodniczącymi Pani Edyta Adamczyk i Pan Roman Sitko.

Sesję rozpoczęła i prowadziła aż do wyboru Przewodniczącego najstarsza wiekiem radna seniorka – Pani Teresa Kowalska. Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej – Pani Anna Sikora, wręczyła nowo wybranym radnym Zaświadczenia o wyborze. Następnie wszyscy złożyli ślubowanie. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady i jego dwóch zastępców.

Kolejnym punktem obrad było zaprzysiężenie nowego Burmistrza, który będzie zajmował to stanowisko już drugą kadencję. Cezary Łachmański po otrzymaniu Zaświadczenia o wyborze od Pani Anny Sikory oraz po ślubowaniu wygłosił inauguracyjne wystąpienie. Po czym zaproszeni gości złożyli mu gratulacje i życzenia.

Jeszcze raz gratulujemy Panu Burmistrzowi oraz Radnym objęcia mandatów. Życzymy zgodniej i owocnej pracy na rzecz Gminy Pasym.