menu

Projekt świetlicy wiejskiej w Leleszkach

2018-11-26 12:40:58 (ost. akt: 2018-11-26 12:41:54)

Zgodnie z umową podpisaną w dniu 25 maja br. z projektantem Panem Ireneuszem Mrozem gotowy jest już projekt budowlany na przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Leleszkach.

Projekt zakłada zmianę konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia, wymianę stropu, remont elewacji z dociepleniem, wymianę instalacji wewnętrznych, wyburzenie części ścian wewnętrznych, zmianę lokalizacji i wielkości okien i drzwi, przebudowę schodów zewnętrznych oraz zmianę układu i remont pomieszczeń w budynku.

Wszystkie te prace budowlane mają na celu utworzenie miejsca integracji i aktywizacji lokalnej społeczności sołectwa Leleszki.
Projekt zakłada utworzenie 6 pomieszczeń w tym: korytarz z szatnią (powierzchnia 10,8 m2), sala rekreacyjna (powierzchnia 62,1 m2), zaplecze kuchenne (powierzchnia 20,8 m2), magazyn podręczny (powierzchnia 21,2 m2), WC dla mężczyzn (powierzchnia 3,5 m2), WC dla kobiet i osób niepełnosprawnych (powierzchnia 6,0 m2).

Zgodnie z kosztorysem inwestycja została wyceniona na kwotę 415 055,07 zł brutto.

Czekamy na uruchomienie programów dofinansowujących tego typu inwestycje.