menu

Oficjalne przekazanie sprzętu dla jednostek OSP

2018-12-07 13:20:14 (ost. akt: 2018-12-07 13:23:51)

z terenu gminy Pasym

06.12.2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pasym zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1787/18 zawarta w dniu 06.09.2018 r.
Przekazania sprzętu jednostkom dokonał Burmistrz Miasta Pasym Pan Cezary Łachmański w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie st. bryg. mag inż. Krzysztofa Kosiewskiego oraz Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie mł. bryga. Zbigniewa Stasiłojcia.
Ochotnicza Straż Pożarna w Pasymiu otrzymała – defibrylator, 2 pilarki do drewna STIHL, zestaw oznakowania terenu akcji oraz zestaw pokrowców na ostre krawędzie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gromie otrzymała – zestaw pokrowców na ostre krawędzie, agregat prądotwórczy Honda, przenośny zestaw oświetlenia ledowego oraz zestaw oznakowania terenu akcji.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jurgach otrzymała – torbę ratowniczą wraz z deską ortopedyczną oraz 3 latarki akumulatorowe.
Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy. Łączna wartość sprzętu jaki został zakupiony wynosi 24 747,47 zł., z czego 24 500,00 zł to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości, a 247,47 zł zł z budżetu Gminy Pasym.
Dzięki tej dotacji udało się pozyskać profesjonalny sprzęt ratujący zdrowie i życie podczas wypadków i innych zdarzeń w których biorą udział nasi strażacy.