menu

Wyróżnienie za osiągnięcie najwyższego poziomu

2019-04-05 08:24:39 (ost. akt: 2019-04-05 09:41:03)

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

03 kwietnia 2019 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie odbyło się spotkanie Wspólników, na którym Burmistrz Cezary Łachmański odebrał przyznane Gminie Pasym wyróżnienie za osiągnięcie najwyższego poziomu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wśród gmin miejsko-wiejskich w 2018 r. w Regionie Centralnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Warto także zaznaczyć, że pracownik Urzędu w Pasymiu Mariusz Luma przedstawił prezentację dotyczącą organizacji zbiórki odpadów na terenie gminy Pasym dla pozostałych 36 gmin. Dowodzi to, że Gmina Pasym właściwie oraz coraz lepiej organizuje i prowadzi gospodarkę odpadami. Niewątpliwie jest to również zasługa mieszkańców, którym dziękujemy za współudział w osiągnięciu wysokich wskaźników w zakresie prowadzenia zbiórki selektywnej. Pamiętajmy o tym, że im więcej oddajemy odpadów selektywnych w workach, tym mniejsza jest ilość zmieszanych odpadów komunalnych.
reportaż TVP Olsztyn od 17 minuty: https://olsztyn.tvp.pl/42039999/3419-godz-1830