menu

Wręczenie Stypendium Burmistrza Miasta Pasym

2019-07-05 07:50:26 (ost. akt: 2019-07-05 11:31:28)

z Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

4 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Burmistrza Miasta Pasym przyznawane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uchwalonego uchwałą Nr XXIII/125/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2016 r. Stypendium wręczono uczniom, którzy swoją postawą w roku szkolnym 2018/2019 zasłużyli na to wyróżnienie. Na ten cel zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 15 000 zł
Aby otrzymać stypendium uczeń musiał uzyskać średnią ocen co najmniej 5,6 w szkołach podstawowych oraz 5,4 w gimnazjum oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania. Stypendystą mógł zostać także uczeń, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 3,0 oraz ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania a także został laureatem lub finalistą wojewódzkich lub ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych, lub sportowych.
Nagrody wręczali Burmistrz Miasta Pasym - Cezary Łachmański, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasymiu - Pan Andrzej Kozikowski oraz Sekretarz Miasta Pasym – Pan Wiesław Szubka.
Na spotkaniu obecni byli także dyrektorzy szkół oraz rodzice nagrodzonych uczniów.

W roku 2019 nagrodzonych zostało łącznie 37 uczniów:

Szkoła Podstawowa w Tylkowie, Michał Bartkowiak, Alicja Czerpak, Oliwia Kozłowska, Amelia Kruczykl, Bartosz Żokowski, Emil Kruczyk, Zuzanna Jankowska, Kinga Kaczmarczyk, Wiktoria Abramska, Julia Jakobsze, Aleksandra Kruszyńska.

Szkoła Podstawowa w Gromie, Zuzanna Szyszkowska, Julia Turowska

Szkoła Podstawowa w Pasymiu, Michał Gołaszewski, Maja Szczepańska, Hanna Krasula, Adam Piotr Twardzik, Oliwia Rychlik, Amelia Oleszkiewicz, Maciej Krysiak, Piotr Kowalski, Grzegorz Kowalski, Julia Agaczewska, Michał Borkowski, Ewa Gołaszewska, Michał Łukaszewski, Julia Szczepańska, Małgorzata Hajduk, Amelia Borkowska, Alicja Chełstowska, Emil Chełstowski, Dagmara Żuk, Ewa Krasula.

Gimnazjum w Pasymiu, Alicja Rojek, Jakub Rożnowski, Michał Grotkowski.

Uczeń uczący się w Szkole Podstawowej w Szczytnie, będący mieszkańcem Gminy Pasym, Krzysztof Całka.

Przyznane stypendium ma nagrodzić wysiłek włożony w osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce, oraz przyczynić się do jeszcze większej motywacji i radości ze zgłębiania wiedzy.