menu

Zamówienia publiczne 2016

2016-10-07 07:35:27 (ost. akt: 2017-01-26 19:00:45)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie miasta i gminy Pasym


załącznik nr 1 do zawiadomienia o wyborze najk. oferty-Dowóz i odwóz dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie miasta i gminy Pasym


Protokół z otawarcia ofert - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie miasta i gminy Pasym


Wyjaśnienie treści SIWZ - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie miasta i gminy Pasymo


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego


SIWZ - dowóz i odwóz dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Pasym


Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół i gimnazjum z terenu miasta i gminy Pasym


Informacja o uniewaznieniu przetargu - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie miasta i gminy Pasym


załącznik nr 1 do zawiadomienia o unieważnieniu postępowania-Dowóz i odwóz dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie miasta i gminy Pasym


Protokół z otwarcia ofert - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie miasta i gminy Pasym


Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół i gimnazjum z terenu miasta i gminy Pasym


Wyjaśnienie treści SIWZ - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie miasta i gminy Pasym


SIWZ - dowóz i odwóz dzieci ze szkół i gimnazjum na terenie gminy Pasym


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Pasym: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Pasym: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650.