menu

Zakończono prace remontowe

2016-12-05 09:39:16 (ost. akt: 2016-12-13 08:29:52)

na drogach gminnych, które sfinansowała ANR w Olsztynie

 

W dniu 30 listopada 2016 roku przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych z Olsztyna, w obecności Burmistrza Miasta Pasym Cezarego Łachmańskiego i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, dokonali protokolarnego odbioru robót polegających na remoncie dróg gminnych, które gmina Pasym przejęła niegdyś nieodpłatnie od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ANR w Olsztynie.

 

Przypomnijmy, że w ramach zadania zostały wyremontowane: droga gminna Otole – Rudziska Pasymskie,odcinek ul. Warmińskiej w Pasymiu oraz droga gminna w Rusku Wielkim (droga dojazdowa do posesji Rusek Wielki 27). Wszystkie trzy były w złym stanie technicznym i wymagały kapitalnego remontu, którego wykonanie ze środków budżetu gminy byłoby niemożliwe.

 

Gmina wystąpiła z wnioskiem do ARN o przyznanie bezzwrotnej pomocy, co okazało się skuteczne. Całkowity koszt zadania po wyłonieniu wykonawców robót wyniósł:225 981,91 zł brutto.