menu

ROZPOCZYNAMY ROZBUDOWĘ DROGI PASYM - GRZEGRZÓŁKI

2017-03-08 14:53:05 (ost. akt: 2017-03-08 15:03:58)

ROZPOCZYNAMY ROZBUDOWĘ DROGI PASYM - GRZEGRZÓŁKI

Z przyjemnością informuję Państwa, że w dniu 8 marca 2017 roku gmina Pasym przy współpracy z powiatem szczycieńskim rozpoczęła realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym – Dźwierzuty na odcinku od miasta Pasym do miejscowości Grzegrzółki (w granicach administracyjnych gminy Pasym).
Planowany termin zakończenia prac to czerwiec tego roku.

Przypominam, że gmina Pasym złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW na lata 2014-2020 i w dniu 25 sierpnia 2016 roku reprezentując naszą gminę podpisałem z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Gustawem Markiem Brzezinem umowę o dofinansowanie inwestycji.

Przy wartości całej inwestycji w wysokości 3444463 zł brutto, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 2 191711,81 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Burmistrz Miasta Pasym
/-/ Cezary Łachmański