menu

CO DALEJ Z BUDYNKIEM PO BYŁYM KINIE „PERKOZ”?

2017-03-23 12:28:47 (ost. akt: 2017-03-23 16:09:40)

CO DALEJ Z BUDYNKIEM PO BYŁYM KINIE „PERKOZ”?W związku z pożarem dachu budynku po byłym kinie „Perkoz” w Pasymiu,
który miał miejsce w nocy z 21 na 22 marca 2017 r. chciałbym poinformować,
że plany dotyczące przebudowy, modernizacji obiektu i utworzenia
w nim Centrum Aktywizacji Społecznej – Siedziby Klubu Integracji Społecznej nie uległy zmianie. Przesunie się tylko nieznacznie w czasie ich realizacja ze względu na konieczność wykonania korekty dokumentacji technicznej.

Budynek był ubezpieczony. Zgłoszenie szkody nastąpiło niezwłocznie
po wystąpieniu zdarzenia.
Po dokonaniu niezbędnych ekspertyz, mających na celu ustalenie przyczyn zdarzenia i oceny stanu technicznego budynku, zostanie on zabezpieczony
przed działaniem warunków atmosferycznych.

Po zrealizowaniu inwestycji z pomocą środków pozyskanych z Unii Europejskiej
w ramach uczestnictwa w Sieci Miast Cittaslow Polska budynek wróci do dawnej świetności.

Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański