menu

Podnieś swoje e-kompetencje.

2017-05-15 08:03:40 (ost. akt: 2019-04-29 08:37:41)

Weź udział w szkoleniu

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Szczytnie realizuje projekt „E-KOMPETENCJE bez barier”. W ramach tego działania mieszkańcy Szczytna mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach.

Masz więcej niż 18 lat? Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz poszerzać swoją wiedzę z zakresu e-kompetencji? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Szczytnie.

Wszystko w ramach projektu „E-KOMPETENCJE bez barier”, który placówka realizuje w porozumieniu z 56 gminami w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji na stronie e-kompetencje.wmzdz.pl