menu

Uroczyste otwarcie drogi Pasym – Grzegrzółki

2017-07-25 12:25:50 (ost. akt: 2017-09-27 09:41:18)

http://m.szczycienski.wm.pl/2017/09/orig/wizualizacja-prow-13594.jpg21 lipca br odbyło się uroczyste oddanie do użytku wyremontowanej drogi Pasym – Grzegrzółki. Skrzyżowanie dróg w Grzegrzółkach zgromadziło licznie przybyłych gości, przedstawicieli władz samorządowych województwa, powiatu, gmin Pasymia i Dźwierzut oraz instytucji związanych z budową i remontami dróg, przedstawicielami wykonawców i nadzoru budowy, prasą i miejscowymi księżmi.
Gości przywitał Burmistrz – Cezary Łachmański. Następnie zapoznał zebranych z dziejami inwestycji. Została ona zrealizowana w ramach operacji „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Koszt przebudowy drogi wyniósł 3 473 053,24 zł. Po złożeniu w marcu 2016 r przez Gminę wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej i pozytywnym jego rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2 191 711,81 zł. Pozostałe koszty poniosły Gmina Pasym i Powiat Szczycieński w proporcji 30% do 70%. Wykonawcą drogi została, wyłoniona w przetargu, firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. zoo z Mińska Mazowieckiego.
Burmistrz podkreślił, jak wielkie znaczenie ma przebudowa tej drogi dla poprawienia bezpieczeństwa, szczególnie dla mieszkańców Grzegrzółek, Ruska, Elganowa i Łysej Góry, a także poprawi komunikację z gminą Dźwierzuty i dalej do Biskupca, i do granicy.
Zadanie to jednak nie byłoby możliwe do zrealizowania, gdyby nie dobra współpraca gminy z samorządem powiatowym i samorządem województwa.
Burmistrz podziękował wszystkim , którzy przyczynili się do realizacji inwestycji, podkreślił rolę pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
Następnie proboszczowie: ks. Witold Twardzik i ks. Piotr Jagiełka pobłogosławili i poświęcili drogę.
Po tym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez:
p.Sylwię Jaskulską – wicemarszałek woj., p. Jarosława Matłacha – starostę szczycieńskiego, p. Marcina Nowocińskiego – wicestarostę, p. Jacka Pasika – dyrektora Oddziału W-M Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów sp. zoo z Mińska Maz., p. Brygidę Starczak – przewodnicząca RM i P. Cezarego Łachmańskiego – burmistrza Pasymia.
Przewodnicząca życzyła drodze, by doczekała się potomstwa w postaci ścieżki pieszo-rowerowej, co bardzo poprawiłoby bezpieczeństwo na drodze.
Cóż, marzenia napawają optymizmem i pobudzają do działania.