menu

Co to jest PSZOK?

2017-11-23 13:04:34 (ost. akt: 2017-11-23 13:05:03)

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
Mieszkańcy będą mogli samodzielnie, w wybranym przez siebie momencie zawieźć tam m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble itp.
Obowiązek posiadania PSZOK na terenie gminy reguluje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości. Tym bardziej cieszy nas, że obiekt ten zostanie wybudowany z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Pasymski PSZOK powstanie w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków.