menu

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Pasym

2017-12-05 14:21:20 (ost. akt: 2017-12-05 14:23:14)

29 listopada 2017 roku spotkaniami w sołectwach Krzywonoga i Michałki zakończyłem coroczny cykl 14 zebrań z mieszkańcami.
Na spotkaniach poinformowałem Państwa o podejmowanych działaniach, kierunkach rozwoju, prowadzonych i planowanych inwestycjach. Przedstawiłem również dane dotyczące stanu finansów gminy.

Przypomnę, że obecna kadencja jest pierwszą, w której nie wzięliśmy żadnego kredytu długoterminowego. Do końca tego roku spłacimy ostatnią ratę kredytów zaciągniętych w poprzednich kadencjach. Pozostaną nam od 2019 roku do roku 2028 do wykupu obligacje wyemitowane w 2014 roku przez poprzednią radę i burmistrza. Zapewniam Państwa, że podjęliśmy szereg kroków, które pozwoliły nam się dobrze przygotować do ich wykupu.

Spotkania z Państwem w poszczególnych sołectwach stworzyły możliwość porozmawiania o najbardziej nurtujących problemach. Zgłaszane przez mieszkańców uwagi i wnioski będą systematycznie realizowane tak, by poprawić warunki życia w naszej gminie.

Dziękuję Państwu za aktywność, atmosferę oraz twórczą dyskusję.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta Pasym
/-/ Cezary Łachmański