menu

Burmistrz podpisał umowę z firmą NOVUM

2018-01-02 14:50:50 (ost. akt: 2018-01-02 14:52:03)

na rewitalizację rynku w Pasymiu

2 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu Burmistrz Cezary Łachmański podpisał umowę z prezesem zarządu firmy NOVUM Sp. z o. o. Sp. k. Panem Sławomirem Chmielińskim na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji społecznej”. Firma Pana Chmielińskiego wykona prace w oparciu o przygotowany wcześniej projekt rewitalizacji, który został sporządzony w oparciu o wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.
W ramach realizacji inwestycji na ciągach jezdnych zostanie ułożony historyczny bruk kamienny, natomiast plac spacerowy w centrum i chodniki zostaną wyłożone płytami granitowymi. Projekt zakłada, że na rynku pozostaną miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.
W posadzce zostanie uwidoczniony fragment fundamentu dawnego Ratusza, który został odsłonięty w trakcie prowadzonych w 2016 roku prac archeologicznych. Poza tym rewitalizacji poddana zostanie stara studnia i znajdujący się w jej pobliżu XVIII-wieczny bruk kamienny. Pojawi się nowa zieleń oraz obiekty małej architektury.

Pieniądze na realizację inwestycji gmina Pasym pozyskała ze środków Unii Europejskiej w ramach członkostwa w Sieci Miast Cittaslow. Po pozytywnie zweryfikowanym wniosku o dofinansowanie w dniu 30 listopada 2017 r została podpisana z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem umowa o dofinansowanie zadania.

Kwota realizacji inwestycji zgodnie z podpisaną dziś umową wynosi 4 170 910, 24 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 3 058 819,20 zł.

Firma planuje przejąć plac budowy od Inwestora w najbliższy poniedziałek, tj. 08.01.2018 r. Przewidywany termin zakończenia prac na rynku to koniec czerwca 2018 roku.