menu

Invest In Pasym

2018-01-18 09:21:20 (ost. akt: 2018-01-18 09:42:52)

Oferta inwestycyjna
1. O gminie


Gmina Pasym leży w centrum województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie szczycieńskim, od zachodu graniczy z powiatem olsztyńskim i gminą Purda.
http://m.szczycienski.wm.pl/2018/01/orig/mapa-15753.jpg
Podstawowy atut Gminy to jej dostępność komunikacyjna:
• drogowa – droga krajowa nr 53 Olsztyn (30 km) – Szczytno (18 km)
• kolejowa – zmodernizowana trakcja Olsztyn-Szymany
• lotnicza - 28 km od Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach
http://m.szczycienski.wm.pl/2018/01/orig/mapa2-15754.jpg
Pasym to Gmina, w której bogata przeszłość historyczna i piękno mazurskiej przyrody łączy się z nowoczesną koncepcją zarządzania. Jej istotą jest konsekwentnie realizowana strategia Gminy przyjaznej inwestorom i mieszkańcom. O proinwestycyjnym nastawieniu władz świadczą już zrealizowane na jej terenie inwestycje.

Podstawowe dane:
• Powierzchnia – 149,20 m2
• Liczba mieszkańców – 5 410 osób
• Liczba sołectw - 14
Charakter gminy:
• Gmina turystyczno-rolnicza
• Dominujące branże: turystyka, rolnictwo, przemysł oparty o naturalne surowce jak drewno i kopaliny
2. Dlaczego warto tu inwestować?

Atrakcyjna lokalizacja Gminy w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego pomiędzy dwoma dużymi miastami: Olsztynem i Szczytnem.

Strategiczne położenie bezpośrednio przy ważnym szlaku drogowym: droga krajowa nr 53 Olsztyn – Szczytno.

Proinwestycyjne nastawienie władz i społeczności lokalnej, potwierdzone inwestycjami już funkcjonującymi. Na terenie Gminy Pasym zainwestowały m.in. takie firmy jak: Xella Polska S.A., Quercus Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., VECOPAK Przemysław Źródlewski, ASETECH Daniel Przecioska, ORIENTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Jeronimo Martins Polska S.A., „Picaro” Tadeusz Piórkowski

Przygotowane tereny pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną
Gmina dysponuje obecnie około 13,0000 ha przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe jednorodzinne. Jest to teren położony pomiędzy ulicą Polną i Jana Pawła II w Pasymiu. Wszystkie działki są uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną. Dodatkowo terenem pod tego typu inwestycje jest również nieruchomość gruntowa położona na ul. Działkowej w Pasymiu. Jego powierzchnia to około 3,2000 ha.

Dobrze rozwinięta agroturystyka
Na bazie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych powstały liczne ośrodki turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty i pola namiotowe, które corocznie przyciągają wielu turystów. Wśród nich są: Ośrodek Wypoczynkowy „Kalwa” w Pasymiu, Ośrodek Wypoczynkowy „Posejdon”, Dom pod Kogutem, Pensjonat „Pod Dobrym Aniołem”, Pensjonat „Panorama”, Pensjonat „Leszkiland”, Pensjonat WITLAND, Gospodarstwo Agroturystyczne TRZEJMY, Gospodarstwo Agroturystyczne JUTRZENKA i wiele, wiele mniejszych.

Informacje dot. możliwości kształcenia dzieci w szkole
• Szkoła Podstawowa w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4, 12-130 Pasym
• Szkoła Podstawowa w Tylkowie, Tylkowo 1, 12-130 Pasym
• Szkoła Podstawowa w Gromie, Grom 67, 12-130 Pasym
• Przedszkole w Pasymiu, ul. Dworcowa 25, 12-130 Pasym

Zespół kompetentnych i doświadczonych pracowników, przygotowanych do sprawnej obsługi inwestorów, zapewniających pomoc przy realizacji Państwa inwestycji - w zakresie procedur formalno-prawnych przewidzianych ustawodawstwem polskim, a także opiekę po realizacji przez Państwa inwestycji na terenie naszej gminy.

Bliskość placówek naukowo - badawczych oraz instytucji wspomagających rozwój przedsiębiorczości – Olsztyn

3. Wsparcie dla inwestora oferowane przez Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu
1. Przygotowanie informacji o potencjale inwestycyjnym gminy, w tym o ofercie terenów inwestycyjnych;
2. Asystowanie inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego;
3. Oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
4. Udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora oraz partnerów i poddostawców;
5. Oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm.
6. Rada Miejska w Pasymiu podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za nowo wybudowane obiekty budowlane/budowle lub uch części oraz grunty pod tymi obiektami położone na terenie gminy Pasym, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Instytucje regionalne zajmujące się wsparciem dla przedsiębiorców:
• Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, http://www.wrota.warmia.mazury.pl
• Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski, Departament Koordynacji Promocji, http://www.wrota.warmia.mazury.pl
• Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, tel: 89 535 02 41,http://www.wmsse.com.pl
• Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Teofila Noniewicza 49, 16-400 Suwałki, tel: 87 565 22 17, http://www.ssse.com.pl
• Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg, tel: 55 239 34 67, http://www.ept.umelblag.pl
• Ełcki Park Technologiczny, Podmiejska 5, 19-300 Ełk, tel: 87 732 63 01, http://technopark.elk.pl
• Olsztyński Park Technologiczny i Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, tel: 89 612 05 00, http://www.parktechnologiczny.olsztyn.eu
• Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, ul. Prosta 38, 11-041 Olsztyn, tel: 89 527 45 55, http://www.izbarzem.olsztyn.pl
• Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach. Inkubator Przedsiębiorczości, plac Generała Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, tel: 89 535 17 80
• Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości, Marka Kotańskiego 6, 10-167 Olsztyn, tel: 513 914 689, http://oip.olsztyn.pl
• Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Jana Heweliusza 2, 11-041 Olsztyn, tel: 515 229 849, https://aipolsztyn.inkubatory.pl
• Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce, tel: 89 762 36 70,
• Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Składowa 9, 11-015 Olsztynek, tel: 89 519 25 82
• Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie - Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Botaniczna 11, 14-500 Braniewo, http://inkubatorbraniewo.pl
• Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta, tel: 89 647 52 50, http://www.frrl.org.pl
• Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” w Ostródzie, ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda, tel: 89 646 79 57, http://www.atut.org.pl
• Stowarzyszenie,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka", ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk, tel: 55 248 10 91, http://www.screp.pl

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:
• Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, tel.: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl, http://www.wmarr.olsztyn.pl

• Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

• Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg
Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16

Wsparcie w ramach inicjatywy „LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
• Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Południowa Warmia, ul. Mickiewicza 40
11-010 Barczewo, tel./fax 89 674 04 85, e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl
Biuro czynne od wtorku do czwartku w godzinach: 08:00-13:00
Biuro terenowe
Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd, tel./fax 89 527 06 25
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00-16:00

Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych:
• Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00.
Telefony do konsultantów infolinia: 22 626 06 32, e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wsparcie indywidualne:
Burmistrz przydzieli każdemu chętnemu inwestorowi osobistego Projekt Managera. Ponadto w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu funkcjonuje Biuro Obsługi Inwestora. Należy do niego:
Barbara Trusewicz – Kierownik Referatu Rozwoju Gminy, pok. 16, tel. 89 621 20 11 wew. 36 lub 508 336 353 e-mail: planowanie@pasym.pl

4. Oferta lokalizacyjna

TERENY INWESTYCYJNE GMINY PASYM

Budynek po byłej szkole podstawowej na działalność usług turystycznych
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

Budynek wieży ciśnień pod działalność usługową
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU


Działalność gastronomiczna
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU


Działalność usług turystycznych
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU


Działalność gastronomiczna_2
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU


Działalność usługowa
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

Działalność usługowo mieszkaniowa
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

Działalność produkcyjna
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU


5. Kontakt
Biuro Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu
mgr inż. Barbara Trusewicz – Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
tel. 508 336 353 e-mail: planowanie@pasym.pl