menu

Świetlica w Dybowie będzie gotowa na koniec października

2018-05-11 12:52:51 (ost. akt: 2018-05-11 19:21:49)

Świetlica w Dybowie będzie gotowa na koniec października

Rok czasu pasymski samorząd czekał na podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Dybowie”. Umowę udało się podpisać w dniu 8 maja br. To kolejna inwestycja, która powstanie dzięki uczestnictwu Gminy Pasym w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”.
Zgodnie z kosztorysem prace budowlane zostały wycenione na 230 000 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 63,63%.
Burmistrz Cezary Łachmański spotkał się osobiście z Radnym Grzegorzem Wanowiczem oraz Radą Sołecka – Justyną Konopka i Sandrą Obidzińską, aby omówić szczegóły związane z realizacją inwestycją i zaplanować późniejsze funkcjonowanie świetlicy.
Jesteśmy po pierwszym przetargu na wykonanie inwestycji. Zgłosiły się 2 firmy. Niestety ze względu na zbyt wysokie oferty wykonania prac przetarg musiał zostać unieważniony. Niezwłocznie jednak ogłosiliśmy nowy. Na oferty firm zainteresowanych wykonaniem świetlicy dla Dybowa czekamy do 24 maja 2018 roku.