menu

Mieszkańcy gminy Pasym mogą już wymienić piec z dotacją

2018-07-13 11:48:29 (ost. akt: 2018-07-13 11:49:48)

W środę, 11 lipca Burmistrz Cezary Łachmański podpisał pierwszych sześć umów z mieszkańcami gminy Pasym o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych. Każda umowa przewiduje udzielenie dotacji w kwocie 3000 zł.

Program cieszy się dużą popularnością. Do dnia 12.07.2018r. do Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu wpłynęły 23 wnioski o udzielenie dotacji, z tego 4 zostały przez wnioskodawców wycofane. Urzędnicy odpowiedzialni za prowadzenie procedur administracyjnych przeprowadzili 19 kontroli.

W budżecie gminy Pasym 2018 roku na realizację Programu zarezerwowano kwotę 60 000 zł. Jesteśmy drugim w powiecie samorządem, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy i dotuje z budżetu gminy przedsięwzięcia polegające na wymianie starego, nieefektywnego źródła ciepła na nowe efektywne i ekologiczne.