menu

Wręczenie Stypendium Burmistrza Miasta Pasym

2018-08-10 09:45:26 (ost. akt: 2018-08-10 09:48:21)

9 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Burmistrza Miasta Pasym przyznawane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczniom, którzy swoją postawą w roku szkolnym 2017/2018 zasłużyli na to wyróżnienie.
Aby otrzymać stypendium uczeń musiał uzyskać średnią ocen co najmniej 5,6 w szkołach podstawowych oraz 5,4 w gimnazjum oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania. Stypendystą mógł zostać także uczeń, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 3,0 oraz ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania a także został laureatem lub finalistą wojewódzkich lub ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych, lub sportowych szczebla wojewódzkiego lub centralnego.
Nagrody wręczali Burmistrz Miasta Pasym - Cezary Łachmański oraz Sekretarz Miasta Pasym – Wiesław Szubka. Na spotkaniu obecni byli także dyrektorzy szkół.
W tym roku nagrodzonych zostało 31 uczniów: 7 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tylkowie, 2 ze Szkoły Podstawowej w Gromie, 14 ze Szkoły Podstawowej w Pasymiu oraz 8 z Gimnazjum w Pasymiu. Wszystkim uczniom jak i ich rodzicom wręczono listy gratulacyjne.
Przyznane stypendium ma nagrodzić wysiłek włożony w osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce, oraz przyczynić się do jeszcze większej motywacji i radości ze zgłębiania wiedzy.