menu

Gotowy jest już projekt świetlicy w Narajtach

2018-10-17 12:23:09 (ost. akt: 2018-10-17 12:37:36)

W 2017 roku na spotkaniu Burmistrza Miasta Pasym z mieszkańcami sołectwa Narajty mieszkańcy wyrazili chęć wybudowania nowej świetlicy wiejskiej w nowym miejscu, jako odrębnego obiektu. Wspólnie z Burmistrzem ustalili także, że pieniądze na wykonanie projektu świetlicy umieszczą w wyodrębnionym dla wsi funduszu sołeckim, a Gmina dokończy ze swojego budżetu budowę chodnika wzdłuż gminnej drogi (w środku wsi).
Jak informowaliśmy wcześniej, umowa na wykonanie projektu została podpisana z Panem Ireneuszem Mrozem – właścicielem firmy projektowej IPM INVESTMENT Sp. z o.o. - 9 kwietnia br.
Wszystkie obietnice złożone na spotkaniu z mieszkańcami zostały zrealizowane. Chodnik został wybudowany z końcem lipca, a projekt budowlany świetlicy czeka już w urzędzie na realizację. Mieszkańcy Narajt samodzielnie wybrali lokalizację obiektu. Na działkach w centrum wsi, oznaczonych numerami 196 i 197 powstanie świetlica wiejska o powierzchni zabudowy 113,84 m2 i powierzchni użytkowej 89,52 m2. Czekamy na uruchomienie programów dotujących inwestycję.