menu

Obwieszczenie o

2020-01-15 13:40:31 (ost. akt: 2020-01-15 13:41:29)

terminie dostarczenia zawiadomień o zmianie stawki dla nieruchomości zamieszkałych oraz o kompostowaniu bioodpadów