menu

Zarządzenie nr 10_2020

2020-02-20 14:46:40 (ost. akt: 2020-02-20 14:47:49)

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej