menu

Podpisanie umowy w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznej

2020-10-07 14:58:55 (ost. akt: 2020-10-07 15:01:09)

na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Cezary Łachmański podpisał umowę z Robertem Wielgusem przedstawicielem firmy ELTRIX z siedzibą w Raszynie na montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym. Instalacja fotowoltaiczna będzie zasilać w energię: Szkołę Podstawową w Pasymiu, Szkołę Podstawową w Tylkowie, Stację Uzdatniania Wody w Pasymiu, Stację Uzdatniania Wody w Gromie oraz Stację Uzdatniania Wody w Tylkowie. Wartość całego zadania wynosi 555 714,00 złotych brutto. Realizacja inwestycji jest dofinansowana w wysokości 85% wartości zadania netto z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 r. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2020 r.