menu

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków- obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw

2021-09-03 08:14:28 (ost. akt: 2021-09-06 10:01:37)

Przypominamy, że od 1 lipca br. został wprowadzony obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw eksploatowanych na potrzeby budynków mieszkalnych (w tym jedno- i wielorodzinnych) oraz niemieszkalnych ( np. budynków gospodarczych, produkcyjnych, usługowych) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Każdy właściciel lub zarządca budynku powinien złożyć stosowną deklarację. Może to zrobić:
-elektronicznie ( przy posiadaniu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego)- za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB (https://zone.gunb.gov.pl/);
- w formie papierowej, składając formularz osobiście lub przesyłając go pocztą do Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu (adres: ul. Rynek 8, 12-130 Pasym).
W przypadku uruchomienia źródła w nowo powstałym budynku (po 1 lipca 2021r.), jego właściciel lub zarządca ma 14 dni na złożenie deklaracji. W odniesieniu do pozostałych budynków- w których źródło ciepła i spalania paliw już istnieje, zgłoszenia należy dokonać do 1 lipca 2022r.

deklaracja-a-30-06-2021-42896


deklaracja-b-30-06-2021-42897