menu

Zaproszenie do podzielenia się opinią na temat strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury

2021-09-17 13:27:56 (ost. akt: 2021-09-17 13:40:50)

Szanowni Państwo, aktualnie trwają prace nad opracowaniem strategii rozwoju (strategii terytorialnej) Partnerstwa Południowe Mazury, w skład którego wchodzą Gminy położone na obszarze powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego oraz wymienione wyżej Powiaty.

Prezentując projekt strategii zapraszamy Państwo do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu.

Uwagi, opinie oraz sugestie prosimy składać na adres mailowy umig@pasym.pl lub w siedzibie Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym na przygotowanym w tym celu formularzu.

Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 26 września 2021 r.


Strategia terytorialna - projekt

Formularz zgłaszania uwag