menu

Podpisanie umowy na budowę drogi gminnej w miejscowości Grom

2021-10-04 15:01:40 (ost. akt: 2021-10-05 07:44:27)

W dniu dzisiejszym Cezary Łachmański - Burmistrz Miasta Pasym podpisał umowę z Wykonawcą, firmą KATOPI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, reprezentowaną przez Pana Kamila Jabłońskiego i Pana Tomasza Kocenko, na budowę drogi gminnej w miejscowości Grom. Inwestycja dot. budowy drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 750 mb wśród zabudowań tzw. stacji PKP. Wartość brutto robót budowlanych zgodnie z umową to kwota 963 654,50 zł. Przypominamy, że Gminie udało się pozyskać dofinansowanie na realizację tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60 % kosztów kwalifikowalnych. Jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem, inwestycja zostanie zakończona jeszcze w tym roku.