menu

Informacja dotycząca dodatku węglowego i złożonych korekt deklaracji CEEB

2022-09-30 10:09:42 (ost. akt: 2022-09-30 10:10:28)

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z wprowadzoną nowelizacją ustawy o dodatku węglowym, ww. świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jednocześnie zaznaczamy, iż właściciel, współwłaściciel lub zarządca budynku, który złożył do tutejszego urzędu korektę deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw, powinien na piśmie lub kopii deklaracji złożyć pisemne wyjaśnienie o zmianie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.