menu

INWESTOR

2016-08-02 09:07:21 (ost. akt: 2017-02-08 07:56:57)

Obsługą inwestora w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu zajmuje się:

Maria Jolanta Cejmer - Zastępca Burmistrza Miasta Pasym zcaburmistrza@pasym.pl ,
tel. (89) 621 20 11, wew. 30
Barbara Trusewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gminy planowanie@pasym.pl ,
tel. 508 336 353


Zapraszamy inwestorów do zakładania działalności gospodarczej na terenie gminy Pasym. Oferujemy tereny i obiekty inwestycyjne, położone przy głównych szlakach komunikacyjnych - drodze krajowej nr 53 Olsztyn-Szczytno, zmodernizowanej linii kolejowej Olsztyn-Szymany,
w odległości ok. 30 km od portu lotniczego Olsztyn-Szymany, przeznaczone na działalność produkcyjną, usługową, turystyczną, ect.

Z ofertą nieruchomości inwestycyjnych, stanowiących własność gminy Pasym mogą się Państwo zapoznać w zakładce Aktualne Przetargi

Aby wspierać przedsiębiorczość na terenie gminy Pasym Rada Miejska w Pasymiu podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za nowo wybudowane obiekty budowlane/budowle lub uch części oraz grunty pod tymi obiektami położone na terenie gminy Pasym, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pełną treść uchwały znajdą PaństwoTutaj