menu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2022-12-12 12:01:38 (ost. akt: 2023-06-19 13:42:37)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1) Nazwa:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2) Opis ogólny:
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
3) Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 356 z późn. zm.).
4) Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni,
3. Załączniki:
- do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
- zestawienie faktur VAT dołączonych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- oświadczenie RODO,
- oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy,
- obowiązkowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- informacja DJP w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,
- informacja DJP w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń,
- informacja DJP w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do owiec,
- informacja DJP w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do kóz,
- oświadczenie o DJP w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do koni,
5) Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym.
6) Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, którą wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku, następuje w terminach:
- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie
od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego.
- od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone
w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
6) Opłaty: Złożenie dokumentów nie podlega opłacie.
7) Tryb odwoławczy: Przysługuje.
8) Załączniki do pobrania:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni
Zestawienie faktur
Klauzula RODO
Oświadczenie RODO
Klauzula RODO wraz z oświadczeniem
Wniosek o zwrot oryginałów faktur
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy
Oświadczenie o liczbie DJP koni będących w posiadaniu w 2022 r.


formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-w-rolnictwie-lub-rybolowstwie-inna-niz-2023-01-19-58507-63859

Pobierz: klauzola-rodo-wraz-z-oswiadczeniem-63860.docx

Pobierz: klauzola-rodo-63861.docx

Pobierz: oswiadczenie-o-djp-koni-bedacych-w-posiadaniu-w-2022-r-63862.doc

Pobierz: oswiadczenie-o-wielkosci-przedsiebiorcy-63863.doc

Pobierz: oswiadczenie-rodo-63864.docx

Pobierz: wniosek-o-zwrot-orginalow-faktur-63865.doc

wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-63866

wzor-wniosku-akcyza-2023-swinie-owce-kozy-konie-1-63867

Pobierz: zestawienie-faktur-63868.doc