menu

Programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus

2020-08-19 12:00:00 (ost. akt: 2020-09-25 07:38:22)


Gmina Pasym otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” granty pn. Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.


Dzięki dotacjom w wysokości 60 000,00 zł i 55 000,00 zł do szkół trafił0 39 laptopów w pełni przystosowane do kształcenia zdalnego.