menu

ZABYTKI

Ratusz
Budowla powstała w 1855 r. w miejsce starego, spalonego w 1583 r. Ratusz wzorowany jest na zamku w Babelsbergu. Zbudowany na rzucie prostokąta, sześcioosiowy, posiada dwuosiowy ryzalit, przechodzący w niskie czworoboczne wieże. Całość zwieńczona została krenelażem z małymi wieżyczkami w narożnikach.
https://m.powiatszczycienski.pl/2015/11/orig/ratusz-2487.jpgMury obronne

Średniowieczne miasto założone na rzucie prostokąta, otoczone było murami obronnymi wzniesionymi w drugiej połowie XV w. Fragmenty muru zachowały się przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej.
https://m.powiatszczycienski.pl/2015/10/orig/mur-1969.jpg


Wieża ciśnień
Wieża została wzniesiona z cegły w latach 1910-11. Nadano jej formę kwiatu otulającego łodygę i zakończono stożkowym dachem z latarenką na szczycie. Do wieży dostawiono niewielki budynek w którym mieściła się miejska łaźnia.
https://m.powiatszczycienski.pl/2015/10/orig/wieza-1971.jpg


Kościół ewangelicko-augsburski
Pierwszy kościół na terenie Pasymia wzniesiony został niedługo po założeniu wsi kościelnej Henrykowo. Z braku dokumentów nie można ustalić daty jego powstania ani miejsca lokalizacji. Prawdopodobnie była to drewniana świątynia umiejscowiona w okolicy dzisiejszego kościoła ewangelickiego. Około 1350 roku położono kamień węgielny pod budowę nowego kościoła, którą zakończono w 1391 r. Świątynia miała charakter obronny. Od czasu reformacji (początek XVI w.) jest to kościół wyznania luterańskiego.Ciekawe wnętrze kościoła związane z historią miasta i jego mieszkańcami należy do najcenniejszych w regionie. Elementarni wyposażenia są: późno manierystyczny ołtarz wykonany w 1673 r., polichromowany i wyzłocony w 1714 r., ambona z 1680 r., prospekt organowy z 1705 r. - dzieło warsztatu organmistrza Josue Mosengela z Królewca oraz ławy gotyckie z XV w. i manierystyczne z XVII w.
https://m.powiatszczycienski.pl/2015/10/orig/kosciol-1967.jpg


Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Pod koniec sierpnia 1863 roku utworzona została w Pasymiu parafia Rzymskokatolicka. Budowę kościoła katolickiego rozpoczęto 17 września 1873 roku. Cegłę na jego wzniesienie dostarczył bezpłatnie właściciel cegielni w Słoneczniku Langermann - ewangelik. Kamienie na fundamenty przekazali bezpłatnie gospodarze obu wyznań z Pasymia i okolicy. Langermann ofiarował również parafii katolickiej parcel na założenie cmentarza. 22 lipca 1876 roku Biskup Warmiński ksiądz Philipp Krementz, późniejszy kardynał w Kolonii poświęcił nowo wybudowany kościół. Powstanie kościoła jest przykładem współpracy między katolikami i ewangelikami.
https://m.powiatszczycienski.pl/2015/10/orig/nsj-1970.jpg