menu

RADA MIEJSKA

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Andrzej Kozikowski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

Edyta Adamczyk
Roman Sitko


SKŁADY OSOBOWE STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ:

I. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1) Pani Hanna Gryczka - z-ca przewodniczącej komisji
2) Pani Bożena Kotkiewicz
3) Pani Teresa Kowalska - przewodnicząca komisji
4) Pan Aleksander Waś

II. Komisja Rewizyjna:

1) Pani Justyna Konopka
2) Pan Michał Lenczewski
3) Pan Romuald Małkiewicz - przewodniczący komisji
4) Pan Bogusław Piotrowski
5) Pan Michał Żuk

III. Komisja Promocji Gminy, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej:

1) Pani Jolanta Augustowska
2 Pani Justyna Konopka
3) Pan Michał Lenczewski - z-ca przewodniczącego komisji
4) Pan Michał Żuk - przewodniczący komisji

IV. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

1) Pani Edyta Adamczyk
2) Pani Hanna Gryczka - przewodnicząca komisji
3) Pani Bożena Kotkiewicz - z-ca przewodniczącej komisji
4) Pan Roman Sitko
5) Pan Karol Tadaj
6) Pan Aleksander Waś

V. Komisja Budżetowo – Gospodarcza:

1) Pani Edyta Adamczyk
2) Pan Adam Kowalczyk - przewodniczący komisji
3) Pan Andrzej Kozikowski
4) Pan Bogusław Piotrowski - z-ca przewodniczącego komisji
5) Pan Roman SitkoPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W POKOJU NR 9
URZĘDU MIASTA I GMINY W PASYMIU
W KAŻDĄ ŚRODĘ
OD GODZINY 10:00 DO GODZINY 12:00