menu

WYKAZ INWESTYCJI

W dniu 19 lipca 2016 roku zakończyła się realizacja inwestycji polegającej na budowie chodnika w miejscowości Tylkowo, wzdłuż rzeki Kalwa.

Był to już drugi etap prac, który zakładał położenie 55 mb chodnika. W chwili obecnej chodnik ma 150 mb długości.

Prace budowlane zostały wykonane przez lokalną firmę z Pasymia „ART-BRUKER” reprezentowaną przez Pana Pawła Danielczyka.

Oficjalnego odbioru robót dokonał Burmistrz Miasta Pasym Pan Cezary Łachmański, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu oraz Radny Rady Miejskiej w Pasymiu Pan Adam Kowalczyk.


Przebudowa nawierzchni ul. Jeziornej w PasymiuW dniu dzisiejszym, tj. 23 czerwca 2016 roku zakończyła się przebudowa nawierzchni ul. Jeziornej w Pasymiu.
Prace rozpoczęły się w dniu 5 maja 2016 roku i polegały na przełożeniu bruku kamiennego na długości około 90 m drogi. W ramach prowadzonych prac budowlanych zwiększono szerokość pasa drogowego przedmiotowej drogi. Droga została wyprofilowana w ten sposób, aby spływająca po niej woda nie zalewała przyległych do ulicy posesji.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 55 000 zł brutto.I etap budowy chodnika wzdłuż rzeki Kalwa w Tylkowie za nami

W piątek, tj. 18 grudnia 2015 r. firma ART-BRUKER z Pasymia zakończyła prace budowlane polegające na budowie chodnika wzdłuż rzeki Kalwa w Tylkowie.
Długość chodnika to obecnie 95 mb, jednak dokumentacja projektowa obejmuje dodatkowe 55 mb chodnika. Dalsze prace budowlane będą wykonane w przyszłym roku. Inwestycja jest realizowana zgodnie z pomysłem mieszkańców sołectwa Tylkowo i finansowana jest z funduszu sołeckiego.
Budowa chodnika to pierwszy krok do poprawy zagospodarowania linii brzegowej rzeki znajdującej się w Tylkowie.
MODERNIZACJA WODOCIĄGU I BUDOWA DROGI GMINNEJ


Uprzejmie informuję, że w dniu 3 listopada 2015 roku zakończyła się modernizacja sieci wodociągowej na ul. Kiepunki w Pasymiu. Inwestycja ta pozwoli mieszkańcom sąsiednich nieruchomości na podłączenie działek, których są właścicielami, do sieci wodociągowej.
Chętnych zapraszam do składania wniosków.

Ponadto pragnę poinformować, że w związku z ww. inwestycją wybudowano drogę gminną na przedmiotowym osiedlu. Prace wykonane na tym odcinku drogi zapewnią jej użytkownikom komfort jazdy.


Burmistrz Miasta Pasym
/-/ Cezary Łachmański
W dniu 30.10.2015r. o godz. 12.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie doszło do podpisania porozumienia w sprawie realizacji Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a władzami Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow. Porozumienie Przewiduje m.in. wdrożenie w trybie konkursowym oraz trybie pozakonkursowym zintegrowanych przedsięwzięć rozumianych jako grupy powiązanych ze sobą projektów objętych programem. Całkowity budżet Zintegrowanego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego dla miasta Pasym wyniesie 12 369 000,00 zł z czego dofinansowanie w kwocie 10 513 650,00 zł.