menu

Wykaz Planów Miejscowych sporządzonych na terenie Gminy Pasym

2016-05-30 12:04:45 (ost. akt: 2024-03-15 13:47:21)

WYKAZ MPZP

MPZP miasta Pasym 2013

MPZP Tylkowo 2010

Zmiana mpzp miasta Pasym 2016

Zmiana mpzp półwyspu Ostrów 2015 rozstrzygnięcie nazdorcze

Zmiana mpzp półwyspu Ostrów 2015


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Grom 2000

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Grom 2002

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego LELESZKI 2000

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego LELESZKI A B C

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego LELESZKI D

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego MIŁUKI

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego PASYM 1997

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego PASYM KOREA

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego PASYM OSTRÓW

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego SIEDLISKA

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego UL. PROJEKTOWANA PASYM

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ZMIANA OGÓLNY MIŁUKI

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obręb Grom (22.12.2017)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obręb Michałki (22.12.2017)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Pasym 1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Pasym 2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Leleszki

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Pasym 3


Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Leleszki, gmina Pasym

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Michałki, gmina Pasym

pas-mpzp-miluki2-publikacja

pas-mpzp-miluki2-rysunek-a3