menu

Zamówienia publiczne 2020

2020-02-13 12:57:49 (ost. akt: 2020-09-14 15:05:46)

plan-zamowien-na-2020-r-27842


Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ul. Leśnej w Pasymiu

SIWZ - Budowa ulicy Leśnej w Pasymiu

Budowa ul. Leśnej w Pasymiu - dokumentacja


Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji i przebudowy budynku po byłej SP - BIP

SIWZ - dokumentacja projektowa - szkoła podstawowa

poprawiony zał. nr 4 do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ - Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji i przebudowy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Pasymiu

Protokół z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji i przebudowy budynku po byłej SP w Pasymiu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP

załącznik nr 1 do zawiadomieniaOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa ulicy Leśnej w Pasymiu

Informacja o zmianie treści SIWZ -Budowa ul. Leśnej w Pasymiu

SIWZ - Budowa ulicy Leśnej w Pasymiu - aktualizacja 25.05.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ - Budowa ulicy Leśnej w Pasymiu

wpust_studnia_chłonna

plan_studni

II Informacja o zmianie treści SIWZ - Budowa ulicy Leśnej w Pasymiu

II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa ulicy Leśnej w Pasymiu

SIWZ - Budowa ulicy Leśnej w Pasymiu - aktualizacja 27.05.2020

II Wyjaśnienie treści SIWZ - Budowa ulicy Leśnej w Pasymiu

Protokół z otwarcia ofert - Budowa ulicy Leśnej w Pasymiu

zalacznik-nr-1-do-zawiadomienia-32340

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-bip-32341Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji i przebudowy budynku po byłej SP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa ulicy Lesnej w PasymiuOgłoszenie o zamówieniu - Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym

SIWZ - Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekatch użyteczności publicznej na terenie gminy Pasymfotowoltaika-grom-przedmiar-33902

fotowoltaika-suw-pasym-przedmiar-33903

fotowoltaika-suw-tylkowo-przedmiar-33904

fotowoltaika-szkola-pasym-przedmiar-33905

fotowoltaika-szkola-tylkowo-przedmiar-33906

Wyjaśnienie treści SIWZ - Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekatch użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym

Protokół z otwarcia ofert - Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekatch użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ul. Pieniężnego w Pasymiu - tablica

SIWZ - Budowa ulicy Pieniężnego w Pasymiu


kosztorys-ofertowy-str-1-33910

kosztorys-ofertowy-str-2-33911

zal-nr-10-a-do-siwz-przedmiar-srt-1-33912

zal-nr-10-b-do-siwz-przedmiar-str-2-33913

zal-nr-11-a-do-siwz-opis-techniczny-ul-pienieznego-33914

zal-nr-11-b-do-siwz-rys-1-plan-orientacyjny-ul-pienieznego-33915

zal-nr-11-c-do-siwz-rys-2-projekt-zagospodarowania-terenu-33916

zal-nr-11-d-do-siwz-rys-3-projekt-zagospodarowania-terenu-33917

zal-nr-11-e-do-siwz-rys-4-przekroje-normalne-droga-33918

zal-nr-11-f-do-siwz-rys-5-przekroje-konstrukcyjny-zjazdu-33919

zal-nr-11-g-do-siwz-rys-6-profil-podluzny-droga-33920

zal-nr-11-h-do-siwz-rys-7-przekroje-poprzeczne-droga-33921

zal-nr-11-i-do-siwz-rys-8-profil-podluzny-kd-33922

zal-nr-11-j-do-siwz-rys-9-przekroj-konstr-stu-i-wpust-33923

zal-nr-11-k-do-siwz-opinia-geotechniczna-ul-pienieznego-33924

zal-nr-11-l-do-siwz-informacja-bioz-33925

zal-nr-12-do-siwz-szczegolowa-specyfikacja-techniczna-budowa-ulicy-pienieznego-w-pasymiu-33926

Protokół z otwarcia ofert - Budowa ulicy Pieniężnego w Pasymiu