menu

RADA MIEJSKA

Przewodniczący Rady Miejskiej
Brygida Starczak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

1. Jerzy Gryzio
2. Adam Kowalczyk

SKŁADY OSOBOWE
STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ:

I. Komisja Rewizyjna:

1) Andrzej Kozikowski - Przewodniczący
2) Edyta Adamczyk - Z-ca Przew. Komisji
3) Romuald Małkiewicz
4) Roman Sitko
5) Grzegorz Wanowicz

II. Komisja Promocji Gminy, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej:

1) Michał Żuk - Przewodniczący
2) Jerzy Gryzio
3) Michał Lenczewski - Z-ca Przew. Komisji

III. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

1) Hanna Gryczka - Przewodnicząca
2) Edyta Adamczyk
3) Piotr Bastek
4) Bożena Kotkiewicz – Z-ca Przew. Komisji
5) Roman Sitko

IV. Komisja Budżetowo – Gospodarcza:

1) Brygida Starczak - Przewodnicząca
2) Marek Czaplicki
3) Adam Kowalczyk
4) Andrzej Kozikowski
5) Michał ŻukPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W POKOJU NR 8
URZĘDU MIASTA I GMINY W PASYMIU
W KAŻDY WTOREK
OD GODZINY 11:00 DO GODZINY 13:00