menu

Podpisanie umowy o dofinansowanie

2016-08-30 07:35:08 (ost. akt: 2016-08-30 12:45:54)

"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

W dniu 25.08.2016r. w hotelu OMEGA w Olsztynie Burmistrz Miasta Pasym Cezary Łachmański podpisał umowę o dofinansowanie dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objetego PROW na lata 2014-2020. Tytuł operacji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym – Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650"

Przy wartości całej inwestycji w wys. 4 232 679,75 zł brutto, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 2 693 254 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.