menu

Budowa placu zabaw w miejscowości Grom

2014-11-10 15:01:01 (ost. akt: 2015-06-11 18:07:40)

Budowa placu zabaw zrealizowana została dzięki programowi "LEADER" w ramach PROW 2007 - 2013, poprzez członkostwo w Lokalnej Grupie Działania "Brama Mazurskiej Krainy" z siedzibą w Nidzicy. Tytuł projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie placu zabaw w miejscowości Grom" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach PROW na lata 2007-2013.

Koszty całkowite wyniosły: 36 621,72 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 23 819,00 zł.

Wykonawcą była firmą NOVUM z Gromu.

Otwarcia dokonano w obecności: księdza proboszcza Adama Czarcińskiego, Dyrektora SP w Gromie Pana Andrzeja Modzelewskiego, Kierownika produkcji NOVUM Pani Iwony Turowskiej oraz dzieci SP w Gromie i zebranych mieszkańców sołectwa Grom.

Uczestniczące w otwarciu placu zabaw dzieci brały udział w zorganizowanych przez MOK w Pasymiu grach i zabawach. Po uroczystym otwarciu każde dziecko otrzymało posiłek: kawałeczek pieczonego dzika, kiełbaskę na ciepło oraz słodycze. Burmistrz Pasymia na ręce Dyrektora SP w Gromie przekazał gry i zabawy do wykorzystania przez dzieci.

Z okazji otwarcia Burmistrz Pasymia wręczył nagrody uczniom z SP w Gromie, uczestniczącym w konkursie plastycznym pt. „Jak dbam o swojego pupila”, którego organizatorem była Gmina Pasym.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży z każdej szkoły na terenie Gminy Pasym w następujących grupach wiekowych:

I grupa – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

II grupa – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

III grupa – uczniowie gimnazjum.

Konkurs miał na celu propagowanie zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, zapobieganiem ich bezdomności oraz promowaniem prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt.

W szkole podstawowej w Gromie w konkursie uczestniczyło 15 uczniów.