menu

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu

2018-08-08 08:01:31 (ost. akt: 2018-08-08 11:28:16)

został oficjalnie otwarty

7 sierpnia o godzinie 10:00 Burmistrz Cezary Łachamański w obecności zaproszonych gości oficjalnie otworzył i przekazał mieszkańcom Gminy Pasym Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pasymiu Pani Brygida Starczak, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Sylwia Jaskulska oraz przedstawiciel Generalnego Wykonawcy Prezes Spółki ZGKiM Pasym Pan Ireneusz Rosik. Pasymski PSZOK został wybudowany w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków za kwotę 1 030 000 zł brutto, z czego kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wyniosła 499 926,87 zł.
Nasz PSZOK to pierwsza tego typu inwestycja w powiecie szczycieńskim.

Trochę historii...
Plan uporządkowania gospodarki śmieciowej narodził się już na początku kadencji Burmistrza, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem gminy powinny posiadać PSZOKi od 2013 roku, czyli od dnia obowiązywania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Aby móc przystąpić do prac projektowych należało dodatkowo zmienić obowiązujący od 2013 roku plan miejscowy dla działki, która została wybrana na lokalizację obiektu.
10 maja 2017 roku gmina otrzymała pozwolenie na budowę pasymskiego PSZOKu, co umożliwiło nam aplikowanie o środki finansowe z zewnątrz.
19 grudnia 2017 roku w Olsztynie została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W tym konkursie tylko gminy Pasym i Jeziorany otrzymały dofinansowanie na realizację tego typu inwestycji.
Pasymski PSZOK powstał z finansowym wsparciem pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.
23 marca 2018 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji z Prezesem Zarządu Spółki ZGKiM Pasym Panem Ireneuszem Rosikiem. Wykonawca został wyłoniony w drugim przetargu.

Dzisiejszy dzień jest ważny nie tylko dla naszych mieszkańców, ale także dla naszej spółki ZGKiM, ponieważ od chwili jej powstania jest to pierwsza tak duża inwestycja, którą realizowała.