menu

Jednostki OSP z terenu gminy Pasym

2018-09-12 12:51:34 (ost. akt: 2018-09-13 10:16:58)

otrzymają nowy sprzęt ratowniczy

6 września 2018 r. Burmistrz Miasta Pasym Cezary Łachmański podpisał umowę na zakup sprzętu do celów ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Pasym. Pozyskane na ten cel środki pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
Całe zadanie wyceniono na 24747,47 zł. Umowa dotacji celowej opiewa na kwotę 24500,00 zł, co stanowi 99 % kosztów zadania. Pozostała część tj. 247,47 zł zapewnia Gmina Pasym z własnych środków.
W ramach zadania zakupione zostaną: dwie pilarki do drewna, dwa zestawy sprzętu do oznakowania terenu akcji, dwa zestawy pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, trzy latarki akumulatorowe, zestaw przenośny oświetlenia, agregat prądotwórczy, torba ratownicza oraz defibrylator.
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców oraz wychodząc naprzeciw wciąż rosnącym zadaniom i obowiązkom nakładanym na jednostki OSP, pozyskiwanie sprzętu ratowniczego pozwoli na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych, co znacząco podniesie skuteczność przeprowadzanych działań.