menu

Burmistrz Cezary Łachmański członkiem Komitetu

2018-11-30 12:00:00 (ost. akt: 2018-12-03 12:28:32)

Koordynującego Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow

29 listopada br. w Reszlu odbyło się Krajowe Zebranie Członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow. W trakcie zebrania omówiono działania promocyjne planowane do realizacji w 2019 roku, zmiany do regulaminu Sieci oraz wybrano Krajowy Komitet Koordynujący.

Do składu komitetu wybrano 8 członków, w tym:
Burmistrza Górowa Iławeckiego – Jacka Kostkę,
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego – Jacka Wiśniowskiego,
Burmistrza Miasta Pasym – Cezarego Łachmańskiego,
Burmistrza Lidzbarka – Macieja Sitarka,
Zastępcę Burmistrza Gołdapii – Jacka Morzy,
Burmistrza Rzgowa – Mateusza Kamińskiego,
Burmistrza Bartoszyc – Piotra Petrykowskiego,
Burmistrza Kalet – Kaludiusza Kandzię.

Komitet Koordynujący Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow kieruje całokształtem działalności Sieci, reprezentuje ją na zewnątrz, tworzy plan budżetu oraz zatwierdza kalendarz imprez.

Wszystkim członkom komitetu koordynującego serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.