menu

Zamówienia publiczne 2019

2019-02-18 10:19:49 (ost. akt: 2021-02-22 08:38:59)

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 r.1. Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego2. Wyjaśnienie treści SIWZ - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności ZamawiającegoInformacja o zmianie treści SIWZ - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności ZamawiającegoOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności ZamawiającegoSIWZ - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - modyfikacja3. Informacja z otwarcia ofert - 04.07.2019 r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającegoZałącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego4. Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy Pasym

SIWZ - dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy PasymProtokół z otawarcia ofert - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy Pasym...ZAWIADOMIENIE
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy Pasymzałącznik nr 1 do zawiadomienia o wyborze najorzystniejszej oferty - Dowóz i odwóz dzieciOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dowóz i odwóz dzieci ze szkół na terenie miasta i gminy PasymOgłoszenie o zamówieniu - Budowa ul. Prostej w Pasymiu + załącznikiOgłoszenie o zamówieniu - Przebudowa grogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości PasymOgłoszenie o zamówieniu - Zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowej...

SIWZ - zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowejProtokół z otwarcia ofert - Budowa ulicy Prostej w Pasymiu


Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Pasym

SIWZ - Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Pasym

zał. nr 5 do SIWZ - Projekt umowy odbiór z nieruchomości niezamieszkałych

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ na odbiór z nieruchomości niezamieszkałychInformacja o uniewaznieniu postępowania - Budowa ulicy Prostej w Pasymiu


Informacja o uniewaznieniu postępowania - Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym


załącznik nr 1 do zawiadomienia - Budowa ulicy Prostej w PasymiuProtokół z otwarcia ofert - Zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowejProtokół z otwarcia ofert - Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałychZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Pasym

załącznik nr 1 do zawiadomieniaZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowej...

załącznik nr 1 do zawiadomienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowej