menu

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 2021

2021-06-21 10:14:44 (ost. akt: 2021-06-21 10:16:39)

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza nabór wniosków na przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pasym. Wnioski można składać od dnia 10 lipca 2021r. do 30 lipca 2021 r.
Przyznawanie dotacji celowej odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu gminy Pasym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pasym. Wzory dokumentów do złożenia, Regulamin oraz Uchwała do pobrania na stronie Gminy Pasym: www.pasym.pl.
Wysokość udzielanej dotacji wynosi w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 50 % kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł, w przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni – 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł.
Kwota dotacji wypłacana jest w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Dotacja nie może pokrywać wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego finansowania).
Kryteria uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymagane dokumenty określa Regulamin.

wniosek-wraz-z-zalacznikami-33324-41281


uchwala-i-regulamin-oczyszczalnie-1-41282