menu

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)- nowy obowiązek złożenia deklaracji dla właścicieli lub zarządców budynków

2021-07-01 11:19:43 (ost. akt: 2021-07-06 13:10:22)

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw eksploatowanych na potrzeby budynków mieszkalnych (w tym jedno- i wielorodzinnych) oraz niemieszkalnych ( np. budynków gospodarczych, produkcyjnych, usługowych).
Głównym celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza poprzez wspieranie wymiany starych kotłów grzewczych i udostępnianie informacji na temat możliwych źródeł finansowania tych przedsięwzięć.
Obejmie ona swoim zasięgiem budynki, w których nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła nie przekracza 1 MW.

Deklarację będzie można złożyć:
- elektronicznie ( przy posiadaniu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego)- za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB;
- w formie papierowej, składając formularz osobiście lub przesyłając go pocztą do Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu (adres: ul. Rynek 8, 12-130 Pasym).

Termin zgłoszenia jest uzależniony od daty zainstalowania źródła ciepła i spalania paliw.
W przypadku uruchomienia źródła w nowo powstałym budynku (po 1 lipca 2021r.), jego właściciel lub zarządca ma 14 dni na złożenie deklaracji. W odniesieniu do pozostałych budynków- w których źródło ciepła i spalania paliw już istnieje ,zgłoszenia należy dokonać w ciągu 12 miesięcy.

Niezłożenie deklaracji w wymienionym wyżej terminie będzie wiązało się z nałożeniem sankcji karnych ( zgodnie z art. 27 h ust.1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 21 listopada 2008 r.).

Szczegółowe informacje na temat CEEB, jak również formularze deklaracji, przykładowe instrukcje ich wypełniania oraz materiały promocyjne, są dostępne pod adresem strony internetowej Projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), którego Beneficjentem jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego:
www.zone.gunb.gov.pl ( zakładka ,,Do pobrania”).
deklaracja-b-30-06-2021-41754


deklaracja-a-30-06-2021-41755


instrukcja-ceeb-28-06-2021-r-skompresowany-41756


ceeb-dla-wlas-cicieli-i-zarza-dco-w-41757