menu

Wręczenie Stypendiów Burmistrza Miasta Pasym

2021-07-26 13:47:23 (ost. akt: 2021-07-26 13:48:02)

23 lipca 2021 r. w Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza Miasta Pasym, przyznawane uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Aby otrzymać stypendium uczeń musiał uzyskać w roku szkolnym 2020/2021 średnią ocen co najmniej 5,6, zostać laureatem lub finalistą wojewódzkich lub ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych, lub sportowych szczebla wojewódzkiego albo centralnego lub uzyskać min. 90 % punktów z egzaminu ósmoklasisty.
Nagrody wręczali: Burmistrz- Cezary Łachmański, Sekretarz- Jan Lisiewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasymiu- Andrzej Kozikowski. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy szkół i rodzice stypendystów.
W tym roku nagrodzonych zostało 27 uczniów: 12 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pasymiu, 3 ze Szkoły Podstawowej w Gromie, 12 ze Szkoły Podstawowej w Tylkowie. Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się: Aleksandra Szyszkowska, Przemysław Kozłowski, Julia Turowska, Kinga Kaczmarczyk, Zuzanna Sieruta, Maciej Szabat, Amelia Kruczyk, Oliwia Kozłowska, Alicja Czerpak, Michał Bartkowiak, Julian Kruczyk, Ada Kruczyk, Maja Szabat, Agata Frągnowska, Hanna Androsiuk, Kacper Obidziński, Zofia Kruszyńska, Michał Gołaszewski, Piotr Kowalski, Grzegorz Kowalski, Maja Szczepańska, Hanna Krasula, Amelia Oleszkiewicz, Emil Chełstowski, Jakub Rutkowski, Krzysztof Warcholak oraz Julia Agaczewska.