menu

Złóż na czas deklarację dotyczącą źródeł ciepła

2022-05-09 12:00:00 (ost. akt: 2022-06-07 10:11:58)

Zbliża się ostateczny termin składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele oraz zarządcy budynków lub lokali mają ustawowy obowiązek zgłosić swoje źródła ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW. Termin mija 30 czerwca br.
Nowo instalowane źródła ogrzewania muszą zostać zgłoszone do bazy w ciągu 14 dni od ich uruchomienia.

Przypominamy, że zgłoszeniu podlegają również budynki letniskowe ( w tym celu należy złożyć formularz B deklaracji, zaznaczając w punkcie A09 pozycję 18 pozostałe budynki).


Sankcje za brak złożenia deklaracji

Art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji.
Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana ma zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

https://ceeb.gov.pl/

deklaracja-dotyczaca-zrodel-ciepla-formularz-a-50558

deklaracja-dotyczaca-zrodel-ciepla-formularz-b-50559