menu

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - aktualizacja dokumentacji

2021-10-14 10:30:23 (ost. akt: 2021-10-15 13:46:07)

W związku z ogłoszonym Konkursem Grantowym "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR", Burmistrz Miasta Pasym informuje o możliwości otrzymania od gminy nowego sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest dostarczenie do gminy:
1. Oświadczenia złożonego przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność poświadczającego, że dziecko/uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR.
2. Dokumentu/ów potwierdzających zatrudnienie krewnego w linii prostej w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.
Dokumenty należy dostarczyć do tutejszego urzędu do dnia 22.10.2021 r.Pobierz: wzor-oswiadczenia-ucznia-44219.doc


Pobierz: zgoda-na-przetwarzanie-danych-44220.doc


Pobierz: informacje-uzupelniajace-dotyczace-grantu-44285.docx


Pobierz: wzor-oswiadczenia-dla-rodzica-lub-opiekuna-prawnego-aktualizacja-44286.doc


Pobierz: wzor-oswiadczenia-ucznia-szkoly-sredniej-ktory-osiagnal-pelnoletnosc-aktualizacja-44287.doc