menu

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

2022-01-12 12:59:03 (ost. akt: 2022-01-12 12:59:54)

Co to jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków.
Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. ,,kopciuchów”.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele/ zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?

• Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r.
• Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r. , deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

• drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
• W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu.
Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.