menu

Cel projektu „Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w 2022 r.”

2022-04-19 07:50:59 (ost. akt: 2022-04-19 07:51:48)

Celem projektu jest wspieranie pracodawców oraz zachęcanie ich do zatrudniania uczniów jako młodocianych pracowników, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu.

Ze środków Funduszu Pracy mogą korzystać pracodawcy, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego jeżeli:
 pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Umożliwienie pracodawcom korzystania z dofinansowania przyczyni się do zdobycia przez ucznia wybranego zawodu oraz tworzenia warunków realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia.