menu

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - PGR

2022-07-15 11:06:32 (ost. akt: 2022-07-15 11:25:17)

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, że Gmina Pasym otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - PGR. Dzięki otrzymanym środkom zrealizujemy dwie inwestycje.
1. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Pasym - wartość zadania 1 550 000.
2. Przebudowa ulicy Górnej wraz modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej - wartość zadania 1 050 000.
Obydwa zadania będą dofinansowane w 98%.
Wyniki