menu

Przekazanie grantów PPGR

2022-09-16 09:08:37 (ost. akt: 2022-09-16 10:15:45)

Informujemy, że w środę 21.09.2022 r o godzinie 15:30 w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu ul. Dworcowa 8, nastąpi przekazanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Gminy Pasym pozytywnie zakwalifikowanych zostało 124 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania komputera przenośnego, stacjonarnego lub tableta.
Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy darowizny sprzętu komputerowego.
Prosimy, aby udając się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu na podpisanie umowy zabrali Państwo ze sobą:
• dowód osobisty.
Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, a w szczególności z umową darowizny sprzętu komputerowego i obowiązkami, jakie będą spoczywać na Państwu w związku z uzyskaniem sprzętu. Przypominamy, że komputery otrzymują Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego.
Jednocześnie informujemy, iż Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu nie będzie świadczył pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemów. Odbierając sprzęt przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.
Komputery objęte są 24 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu zgodnie z danymi umieszczonymi w dokumentach gwarancyjnych. Zgłoszenia dokonują Państwo we własnym zakresie. Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołów przekazania). Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania usterki.oswiadczenie-dot-uzytkowania-sprzetu-54250

oswiadczenie-dot-wladzy-rodzicielskiej-54251

procedura-monitorowania-54252

umowa-darowizny-ppgr-54253